Projekt

Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem

Afrikas första gräsbriketter i Tanzania

Under våren 2010 startade Glommers Miljöenergi AB ett projekt för att demonstrera rörflen från odling till färdig värme: Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem.

Glommers Miljöenergi arbetade med hela produktionskedjan och söker hållbara kalkyler för rörflen som energiråvara:

Projektets långsiktiga mål var att skapa lönsamhet för energigräset rörflen så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva.

I ett vidare perspektiv skulle projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra ett återförande av samhällets restprodukter som t.ex. aska till kretsloppet i form av gödselmedel.

Projektets huvudfinansiär var Jordbruksverket, Vattenfall-Inlandskraft medfinansiär.

Från 2010 drev Arvidsjaur kommun ett internationellt kunskapsöverföringsprojekt under ICLD med Mwanga kommun i Tanzania där Glommers Miljöenergi står som bioenergiexpert.

Problembeskrivning
Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

Mål
Projektets mål var att med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.