Skip to content

Kunskapsbanken

Rapporter, artiklar, broschyrer och presentationer med bioenergi i fokus från Bioenergi Nords nätverk

SpråkTyp av dokumentTitelSummeringAntal sidorÅrAvsändareFörfattare
SvSlutrapportKretsloppsanpassad BioenergiSummering av 2-årigt projekt drivet av Glommers
Miljöenergi AB
351999Glommers Miljöenergi ABAnna Lundmark?
SvPresentationInventering av Trädbränsletillgångar i NorrbottenDiagram och sammanfattning av möjligheter med outnyttjade trädbränsletillgångar i Norrbotten71999Skogsstyrelsen, Glommers Miljöenergi AB
SvSlutrapportProjekt RörflenSummering av 3-årigt projekt för att etablera rörflensodlingar på nedlagda myrodlingar112000Glommers Miljöenergi ABAnna Lundmark?
SvRapportRapport från förstudie för gödselmedel framställt genom samgranulering av aska och slamPå Saltmyran i Arvidsjaurs kommun finns ett granulverk som byggdes i slutet av 80-talet för granulering av torv.
Nu ville man testa att göra granuler av aska och slam istället.
582001Glommers Miljöenergi ABBodil Lundmark
SvRapportJord av avfallRapport om hur Sveriges avfalls- och sophantering kan utvecklas162003Glommers Miljöenergi AB, SIKU SorseleHans Renfors
SvSkrivelseInförande av nationell ersättning för nyanläggning av energigräsodling Hemställan om stöd från Regeringen om ett anläggningsstöd på 5 000 kr/ha för anläggning av energigräsodling på nedlagd åkermark22003Lantbrukarnas riksförbund, NorrlandsgruppenUlric Isacsson. Eilert Apelqvist
SvSlutrapportBioenergi Nord - Forum för strategisk samverkanRapport om hur arbetet med att skapa ett slagkraftigt samverkansforum med arbetsnamnet BIOENERGI NORD har gått162003Glommers Miljöenergi ABBo Lundmark?
SvSlutrapportBioenergi Nord - Aska, slam, avfallRapport om hur Aska, slam och avfall kan användas i jordbruket istället för konstgödsel i Arvidsjaur kommun132003Arvidsjaurs kommun. Glommers Miljöenergi AB i samarbete med Bioenerginords forum för strategisk samverkan.Tjänsteman Arvidsjaurs kommun
EnProject sheetLifecycle-based bioenergy for cold climateObtaining and documenting knowledge on cultivation and conversion of “energy grass” to energy22006Glommers Miljöenergi AB, Norut Teknologi A.S, Arvidsjaur District Council, Gabbro AB, BioForsk, BioEnergiNord AS, Dyrøy Energi ASBo Lundmark, Ross Wakelin?
EnProject sheetInventory and analysis of commercial use of white hardwoodProject goals: Through increased knowledge on the supply of and utilisation areas for white hardwood:22006Glommers Miljöenergi AB, Norut Teknologi A.S, Arvidsjaur District CouncilBo Lundmark, Ross Wakelin?
EnAbstractCombustion properties and environmental performance during small scale combustion of pelletized hardwood raw material of aspenThe over all objective of the project was to study the combustion properties and emission performance during combustion of pelletized hardwood raw material in typical residential appliances.12007Umeå UniversityC. Boman
SvRapportFörbränningsegenskaper och miljöprestanda vid småskalig eldning med pelleterad lövvedsråvara av aspRapport från projektet som har bedrivits under 2006 inom STEM´s program för forskning och
utveckling ”Småskalig bioenergianvändning”
222007Umeå Universitet, ETPC, Glommers Miljöenergi ABChristoffer Boman, Samuel Israelsson, Marcus Öhman, Bo Lundmark
SvRemissRemissyttrande över ”Bioenergi från jordbruket – en växande resurs” SOU 2007:36Svenska Bioenergiföreningens (Svebio) remissvar på utredningen72007SvebioKent Nyström, Tomas Kåberger
SvSlutrapportKartläggning och analys av kommersiella användningsområden för vit biolövmassaSyftet med detta projekt var att skapa kunskap om användningsområden för vit biolövmassa i syfte att utveckla befintliga och nya verksamheter.282007Glommers Miljöenergi ABAnna Lundmark
SvHandbokRörflensodling en handbokHandbok för alla som vill odla rörflen.142008Glommers Miljöenergi AB
SvSummeringRapport Rörflen 1996-2008Samlade erfarenheter av GME:s arbete med bioenergifrågor 1996 – 2008.262008Glommers Miljöenergi, Norut TeknologiAnna Lundmark GME
Leif Björk GME
Ross Wakelin Norut Teknologi
Bo Lundmark GME
EnPresentationCombustion properties and environmental performance during small scale combustion of pelletized hardwood raw material of aspenPresentation with diagrams and figures held at the World Bioenergy conference in Jönköping, Sweden202008Umeå University, Glommers Miljöenergi ABChristoffer Boman, Samuel Israelsson, Marcus Öhman, Bo Lundmark
SvSlutrapportKretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat 2006 – 2008Från igenväxta åkermarker till odling av energigräs för produktion av energi (värme, ström eller flytande bränsle)382008Arvidsjaur Kommun, Norut Teknologi AS, Glommers Miljöenergi AB Anna Lundmark
Sv, EnRapportFörutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentralerRapporten redovisar resultaten från två projekt; ”Förutsättningar för rörflensbriketter i befintliga närvärmeanläggningar” och ”Bränsleberedning och förbränning av exakthackad rörflen”482010SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Energitekniskt Centrum ETC i PiteåSusanne Paulrud, Kent Davidsson, Magnus A Holmgren, Rikard Öhman, Joel Leffler
SvBroschyrRörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystemProjektfolder: Utveckling och demonstration av rörflenodling på torvmark,mobil brikettering med skruvpressteknik och
värmeproduktion i undermatad biobränslepanna
42010Glommers Miljöenergi, HushållningssällskapetBo Lundmark, Cecilia Wahlberg Roslund
SvArtikelRörflen en del av den gröna omställningenArtikel i Norrbruk42011Artikel i Norrbruk #4, 2011Andreas Sidkvist
SvFolder Nya affärsmöjligheter med energigräset rörflenHur kan rörflen bli en värdefull del i energiproduktionens råvarumix? Hur kan rörflen göra outnyttjad odlingsmark lönsam?42011Bioenergigårdar, Låttra gård, Glommers Miljöenergi AB, Maskinring Norr, SLU, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Hushållningssällskapet,
SvArtikelBiomassa förvandlas till grönt drivmedel- Artikel från tryckArtikel om hur 540 miljoner kr ska användas på 10 år.12011SvD NäringslivTomas Augustsson
SvArtikelBiomassa förvandlas till grönt drivmedel - Artikel från tryck - Artikel om hur 540 miljoner kr ska användas på 10 år.12011SvD NäringslivTomas Augustsson
SvDelrapportVärmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011Praktisk delrapport: ca 1 års körning, Vämeproduktion, Rörflensbriketter32011Glommers Miljöenergi ABAnna Lundmark
SvRapportEnergigräs - en kunskapssammanställning, Jordbruksverket 2012Rapporten är ett led i Jordbruksverkets satsning på att förstärka arbetet med att sprida information om fleråriga energigrödor.202011JordbruksverketKristina Landfors och Ronnie Hollsten, KanEnergi Sweden AB
SvArtikel, utvärderingGoda resultat i Hjo - fältutvärdering av eldning med rörflenArtikel i Bioenergi nr 3 201222012SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSusanne Paulrud
SvBroschyrRörflen som strö i stallar och ladugårdarBroschyr som förklarar hur rörflen kan användas som strö22012Hushållningssällskapet, Maskinring Norr
SvFolderNya affärsmöjligheter med energigräset rörflen 2012Hur kan rörflen bli en värdefull del i energiproduktionens råvarumix? Hur kan rörflen göra outnyttjad odlingsmark lönsam?42012Bioenergigårdar, Låttra gård, Glommers Miljöenergi AB, Maskinring Norr, SLU, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Hushållningssällskapet,
SvInbjudanInformationsträff och studiebesök”Nya” biobränsleråvaror – nya affärsmöjligheter!
Alternativa biomassaråvaror till pellets och
briketter
22012SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutAnna Sager
SvRapportMögelsporanalys i rörflensstrå, - briketter och kutterspånSummering av analys av mögel på kutterspån jämfört med olika typer av rörflensbriketter eller strå32012Glommers Miljöenergi ABAnja Lindgren, David Karlsson
SvArtikelKretsloppsanpassad bioenergi skapar arbetstillfällen i Glommersträsk Intervju med Bo Lundmark12013Tidningen Norrbruk
SvBroschyrGrön omställning med rörflenRörflen i glesbygdens småskaliga
närvärmesystem. Slutsatser efter 3 år
22013Glommers Miljöenergi ABAndreas Sidkvist
SvPresentationGrön omställning med RörflenPresentation av Bo Lundmark i Göteborg22013Glommers Miljöenergi ABAndreas Sidkvist
SvKostnadskalkylKostnadsminskningar / ton briketter vid större briketteringsanläggningarTabeller som visar kostnader för olika briketteringsmaskiner på gårdsnivå eller storskalig drift12013?Glommers Miljöenergi AB
SvSummeringNy produkt utvecklas; pyrolysolja av rörflenEtt produktivt gräs och en ny produkt i form av pyrolysolja, båda med stor potential för nya hållbara samhällslösningar.22015SP ETC, HushållningssällskapetCecilia Wahlberg