”Keep Mwanga Green” – när Afrikas första gräsbriketter blev till

Under våren 2012 startade Mkombozi Biofuel Factory, ett samarbete mellan Mwanga kommunArvidsjaurs kommun och Glommers Miljöenergi! Arbetet med fabriken startade sommaren och hösten 2011.

Mkombozi Biofuel Factory. Denna småskaliga fabrik (60 kg/h) i Mwanga District, Tanzania, producerar briketter av olika grässorter och levererar till en närliggande skola, Kileo School, som använder gräsbriketterna som bränsle till matlagning. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council och Kileo School arbetar tillsammans med att ta fram en kamin för matlagning i vilka man kan använda
50-100% gräsbriketter.

BIOMASSER gräsbriketteringsteknik produceras av det polska företaget Asket och har en produktionskapacitet på 60-1000 kg/h. För teknisk information om deras produkter besök deras hemsida: asket.pl


PROJEKTSAMMANFATTNING

Problembeskrivning
Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.

Keep Mwanga Green
Se filmen om Project Bioenergy och Keep Mwanga Green

Film av: Bodil Lundmark
Musik av: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film finansierad av: Vattenfall och Glommers Miljöenergi AB

Keep Mwanga Green
Filmen med speaker på engelska.

Se den interaktiva presentationen: 
How the first African grass briquette was produced in Mwanga Tanzania gjord i Prezi ovan. 

Afrikas första gräsbriketter hålls upp av Mwauma

Se fler bilder från projektet

Besök från Tanzania

I juli anlände en delagation från Mwanga och Kileo by till Glommersträsk från Tanzania, för att lära sig tillverka briketter av gräs. Detta är en del av ett utbytesprojekt mellan Arvidsjaur kommun och Mwanga District Council.

I slutet av augusti åker GME tillsammans med Arvidsjaur kommun till Mwanga för att demonstrera gräsbrikettering och fullfölja utbildningen i briketteringsteknik.

Läs mer på:

Internationellt utbyte med Tanzania

visit-august-2010

visit-august-2010I Mwanga, Tanzania skövlas den fåtaliga skogen för matlagning och värme. En delegetion tjänstemän har nyligen besökt skogskommunen Arvidsjaur för att lära sig om alternativa energiformer:
– Vi vill lära oss att ta bättre hand om skogen, sa Mwangas utvecklingschef John Shigela.
Läs mer på arvidsjaur.se , i Piteå-tidningen och under Projektvisit-august-2010The forest in Mwanga, Tanzania is being ruined to cater for cooking and heating. A delegation from Mwanga District Council has recently visited the forest based municipality Arvidsjaur to learn more about alternative sournces of energy.
-We want to learn how to bettter take care of our forest says John Shigela, Development Officer of Mwanga DC.