Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!


susanne hjo
Susanne Paulrud, SP and Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studerar mätresultaten vid testeldningar med rörflen
Foto: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

”Försöken gjordes av SP under mars 2012 hos Hjo Värmeteknik som eldade rörflensbriketter från Glommers Miljöenergi och Låttra Gård i över en månad i en liten panna på 32 kW. – Det fungerade mycket bra och de hade inga driftstopp. Vi mätte bra värden på emissioner under de två dagar som vi gjorde mätserier och tog ut stoftprov.

Sedan fortsatte Hjo Värmeteknik att elda ytterligare två veckor utan några driftstopp eller problem med beläggningar”, berättar Susanne Paulrud för tidningen Bioenergi.
Läs hela artikeln Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012

susanne hjo

Susanne Paulrud, SP och Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studies the combustion results from RCG briquettes Photo: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

The trials were made by SP during March 2012 at Hjo Värmeteknik. They were burning Reed Canary Grass briquettes from Glommers Miljöenergi and Låttra Gård for more than one month in a small boiler at 32kW. – It worked really well, and they had no stops. We were measuring good values on the emissions during the two days that we were doing measuring series and dust samples.

Hjo Värmeteknik continued burning the briquettes for two more weeks without stops or problems with coating, Susanne Paulrud says to the paper Bioenergi.
Read the whole article in Swedish Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012

Kommentarer inaktiverade.