Nya möjligheter – Rörflen som djurströ!

Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  har testat rörflensbriketter som djurströ i samarbete med nöt- får- och hästägare. Resultaten är lovande, och intresset för rörflensbriketter som strö växer.

Vi har gjort tester hos bönder under tre veckors tid, samt spor- och mögeltester på laboratorium, för att jämföra rörflensbriketter med kutterspån och rent rörflensstrå.  GME-briketterna visade på låga sporhalter, vilket kan vara ett resultat av den höga värmen i briketteringsprocessen, som gör briketterna ”renare”. Läs mer på:
Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  have tested Reed Canary Grass briquettes as animal bedding in cooperation with cow, sheep and horse owners. The results are promising, and the intrest for using RCG briquettes as bedding is growing.

We have made tests at farmers’ during three weeks time, alongside with spore and mould tests in a laboratory, to compare RCG briquttes with wood shavings and RCG straw. The GME briquettes showed low spore levels, which may be a result of the high temperature in the briquetting process which make the briquettes more ”pure”. Click here for more information in Swedish.

Recommended Posts