”Nya” biobränsleråvaror – nya affärsmöjligheter!

Välkommen till biobränsledag i Nyköping den 2 april!

Sverige har stor potential att producera biobränsle från jord och skog. Intressanta råvaror kan vara rörflen, andra kvalitéer från skogen eller restprodukter från jordbruket såsom halm. För enskilda företagare inom jord och skog finns utrymme för affärsmöjligheter genom att leverera biobränslen till andra men också unika möjligheter till självförsörjning med egen biomassa råvaror och genom samarbete med andra företag i området.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och inbjudna talare vill med denna träff utbyta erfarenheter kring möjliga råvaror, förädlingskoncept, förbränningsteknik, användar- och samhällsperspektiv. Myndigheterna finns på plats och berättar om hur de kan stödja idéer som kan leda till nya affärer inom produktion och användning av förnybar energi. Hör några företag berätta och visa hur de har valt att satsa på förädling och användning av nya biomassa råvaror. Dagen avslutas med ett studiebesök på värmecentralen på Öknaskolan. Sommaren 2011 byggdes anläggningen om för alternativa biomassaråvaror och eldas idag med rörflensbriketter från Låttra Gård Bioprodukter. Pannan är från tyska Ökotherm.

Plats: Öknaskolan, Tystberga Tid: 11:00 – 16:30, 2 april 2012

Läs mer i informationsfoldern 

Recommended Posts