”Keep Mwanga Green” – filmen om GME och Arvidsjaur kommuns spännande bioenergiprojekt i Tanzania


bo in tanzania

Under våren 2012 startade Mkombozi Biofuel Factory, ett samarbete mellan Mwanga kommunArvidsjaurs kommun och Glommers Miljöenergi! Arbetet med fabriken startade sommaren och hösten 2011 – klicka på rubriken för att se filmen och läsa mer om projektet.

Film av: Bodil Lundmark
Musik av: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film finansierad av: Vattenfall och Glommers Miljöenergi AB

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory. Denna småskaliga fabrik (60 kg/h) i Mwanga District, Tanzania, producerar briketter av olika grässorter och levererar till en närliggande skola, Kileo School, som använder gräsbriketterna som bränsle till matlagning. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council och Kileo School arbetar tillsammans med att ta fram en kamin för matlagning i vilka man kan använda
50-100% gräsbriketter.

production
Produktion vid Mkombozi Biofuel Factory

BIOMASSER gräsbriketteringsteknik produceras av det polska företaget Asket och har en produktionskapacitet på 60-1000 kg/h. För teknisk information om deras produkter besök deras hemsida: asket.pl


PROJEKTSAMMANFATTNING:
Problembeskrivning

Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

GME Stove

Zuberi Athumani Bumbila - Ordförande i Mkombozi Group, arbetar med brikettkaminen

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.bo in tanzaniaMkombozi Biofuel Factory started up during spring 2012, a cooperation between Mwanga District CouncilArvidsjaur Municipality and Glommers Miljöenergi! The work started summer and autumn 2011. Click on the heading to watch the film and to read more about the project.

Film by: Bodil Lundmark
Music by: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film financed by: Vattenfall and Glommers Miljöenergi AB

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory. This small scale factory (60 kg/h) in Mwanga District, Tanzania, is producing briquettes from different types of grass, delivering to a nearby school, Kileo School, that is using the grass briquettes as fuel for cooking. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council and Kileo School is together working on constructing stoves for cooking, using 50-100% grass briquettes.

production

Production at Mkombozi Biofuel Factory

 

 

 

The BIOMASSER grass briquetting technique is produced by the Polish company Asket and has a production capacity of 60-1000 kg/h. Please check out their web page for technical information: asket.pl


PROJECT OVERVIEW
Problem Description
Energy distribution is, despite of enormous amounts of solar energy and at times very good conditions for wind energy, a very large obstacle in the development of Tanzania and Mwanga District. Lack of energy, in addition to technical barriers and general problems, creates deforestation of solid fuel and illegal logging in order to produce coal which is sold in urban areas. In addition, there is no reforestation leading to high erosion damages etc. in the nature.

GME Stove

Zuberi Athumani Bumbila - Chair of Mkombozi Group, working on the grass briquette stove

Objectives
The objective of the project is to give knowledge, technology and entrepreneurship to local enterprises and cooperatives in how to produce efficient and profitable briquettes out of existing plant fibers.

Expected Results
Enterprise/cooperative which successfully have adopted the technology and knowledge of how to efficiently produce briquettes, acting as raw model in Mwanga District and Kilimanjaro Regions. The long-term objective is to develop a new business area.

Kommentarer inaktiverade.